Contact

Gedurende het project Oorlog voor de Rechter onderzoeken we binnen een ethisch beraad de vraag “als online publiceren mag, ga je het dan ook doen?”. We gaan in gesprek over de omgang met persoonsgegevens. Er nemen verschillende belangenorganisaties zitting in het ethisch beraad, zoals Stichting Werkgroep Herkenning (secretariaat@werkgroepherkenning.nl of 085-0004185) en Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS). Wilt u uw verhaal of standpunt delen over het digitaal toegankelijk maken van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging? Dan kunt u contact opnemen met hen en via deze stichtingen uw stem laten horen. 

 

Voor een regelmatige update over de voortgang van het project Oorlog voor de Rechter kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de footer op deze website. 

Expertises binnen Oorlog voor de Rechter

Vier organisaties werken aan het project Oorlog voor de Rechter, ieder vanuit eigen expertises. Heeft u vragen over de techniek waarmee de scans worden getranscribeerd? Neem dan contact op het met Huygens Instituut. Heeft u vragen over het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging of bijvoorbeeld de inzage ervan? Neem dan contact op met de archiefbeheerder het Nationaal Archief

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over collaboratie en / of bijzondere rechtspleging? Neem dan contact op met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Heeft u tot slot vragen over de stappen binnen het project waarin verrijking, contextualisering en koppeling met externe collecties plaatsvindt, neem dan contact op met Netwerk Oorlogsbronnen. Voor algemene vragen over Oorlog voor de Rechter kunt u contact opnemen via info@oorlogvoorderechter.nl