over Oorlog voor de Rechter

Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) is een van de belangrijkste archieven over de Tweede Wereldoorlog. Omdat het CABR talrijke bijzondere persoonsgegevens bevat is het op basis van de Archiefwet nu nog beperkt openbaar. Dit houdt in dat het alleen onder voorwaarden is in te zien. Deze openbaarheidsbeperking vervalt in 2025, precies tachtig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De jongste aangeklaagden zijn dan minstens 98. Aangenomen kan worden dat er in 2025 nog maar heel weinig van hen in leven zijn. Ondanks de beperkte mogelijkheid tot inzage is het CABR al tijden het meest geraadpleegde oorlogsarchief van Nederland.

Daarom digitaliseren en ontsluiten we dit archief voor huidige en toekomstige generaties. Zodat op het moment dat het CABR volledig openbaar wordt, iedereen vanuit huis en met een druk op de knop dwars door het archief kan zoeken. Alleen zo kan dit oorlogsarchief relevant blijven voor een veranderende maatschappij en voor een wereld die steeds digitaler wordt.

 

Het complete CABR leesbaar en doorzoekbaar maken voor computer en mens doen het Nationaal Archief, Niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen en Huygens Instituut in een aantal stappen. Natuurlijk zijn we ook in gesprek met belangenorganisaties over omgang met persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover deze pagina.

Het CABR in het depot van het Nationaal Archief.
Het CABR in het depot van het Nationaal Archief.

Oorlog voor de rechter in vier stappen