Het project Oorlog voor de Rechter zorgt ervoor dat de verhalen uit Nederlands belangrijkste oorlogsarchief worden verbonden en doorgegeven aan toekomstige generaties, zodat we het verleden blijven ontdekken, begrijpen en doorvertellen. Vier organisaties slaan de handen ineen om het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging – dat in 2025 openbaar wordt – voor een breed publiek digitaal beschikbaar te maken. In dit 3,8 strekkende kilometer archief bevinden zich dossiers van personen die verdacht werden van collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het leesbaar maken van de gedigitaliseerde archiefstukken met kunstmatige intelligentie zal ons een nieuw inzicht geven in de oorlogsperiode, in al zijn diversiteit en vanuit verschillende perspectieven.

Het doel van het project Oorlog voor de Rechter.
Het doel van het project Oorlog voor de Rechter.
Het project Oorlog voor de Rechter in stappen.
Het project Oorlog voor de Rechter in stappen.