Het project Oorlog voor de Rechter zorgt ervoor dat de verhalen uit Nederlands belangrijkste oorlogsarchief worden verbonden en doorgegeven aan toekomstige generaties, zodat we het verleden blijven ontdekken, begrijpen en doorvertellen. Vier organisaties slaan de handen ineen om het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging – dat in 2025 openbaar wordt voor publiek – voor een breed publiek digitaal beschikbaar te maken. Het leesbaar maken van de gedigitaliseerde archiefstukken met kunstmatige intelligentie zal ons een nieuw inzicht geven in de Tweede Wereldoorlog, in al zijn diversiteit en vanuit verschillende perspectieven.

Het doel van het project Oorlog voor de Rechter.
Het doel van het project Oorlog voor de Rechter.
Het project Oorlog voor de Rechter in stappen.
Het project Oorlog voor de Rechter in stappen.